dijous, 27 de juny del 2013

LLIBRES DE TEXT CURS ESCOLAR 2013-2014

RELACIÓ DE MATERIAL ESCOLAR
                                        Curs 2013-2014
                                  Nivell :  6é PRIMÀRIA

VALENCIÀ: - Valencià 6é. Editorial VORAMAR SANTILLANA.Projecte La Casa del Saber.                                                                      ISBN:978-84-9807-364-5


CASTELLÀ-  Lengua 6 Mas Plural. Editorial SANTILLANA.

                                            ISBN: 978-84-294-8901-9

    

MATEMÀTIQUES Matemàtiques 6é.Projecte La Casa del Saber. Editorial VORAMAR SANTILLANA.

                                           ISBN:  9-788-498-073-676

CONEIXEMENT MEDI  -Coneixement del Medi 6é.  Edit. VORAMAR SANTILLANA.Projecte LA CASA DEL SABER.

                                    ISBN: 978-84-9807-291-4


MÚSICA                            - Projecte Tornassol 6

                                           Comunitat Valenciana. Tercer cicle 2 edit. Teide.

                                           ISBN: 978-84-307-7734-1


ANGLÉS       Bugs World 6 (Pupil’s Book i Activity Book).
                       Pupil’s Book: ISBN 978-0-2307-1957-6
                      Activity Book: ISBN 978-0-2304-0764-0